» و من مادر بهشتی ترین ماه بهارم ... :: پنجشنبه ۱۳٩٥/۳/٦
» باز هم روزهای سخت زندگی ... :: دوشنبه ۱۳٩٤/۱٠/۱٤
» هستم :: یکشنبه ۱۳٩٤/٧/٥
» شراره ی عشقی که شد زندگانی :: پنجشنبه ۱۳٩٤/٢/٢٤
» چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٢٧ :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٢/٢٧
» به دنیا اعتمادی نیست :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۱٢/۱۳
» یک روز جمعه :: جمعه ۱۳٩۳/۱۱/۱٧
» پنجشنبه ۱۳٩۳/۱۱/۱٦ :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۱۱/۱٦
» یکشنبه ۱۳٩۳/۱۱/۱٢ :: یکشنبه ۱۳٩۳/۱۱/۱٢
» هستم :: شنبه ۱۳٩۳/۱۱/٤
» زندگی حس غریبیست که یک مرغ مهاجر دارد :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۱٠/٢
» شروعی دوباره :: جمعه ۱۳٩۳/٩/٢۸
» چهارشنبه ۱۳٩۳/۸/٢۸ :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۸/٢۸
» گاهی وقتا ... :: چهارشنبه ۱۳٩۳/۸/۱٤
» روزهای پاییز :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٧/۳٠
» یکشنبه ۱۳٩۳/٧/٢٠ :: یکشنبه ۱۳٩۳/٧/٢٠
» باز هم مهر مهربون :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٧/۱
» من اینجا پس دلم تنگ است ... :: جمعه ۱۳٩۳/٦/٢۸
» چند روز با رجب علی ... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٦/۱۳
» تو کنار منی ؛ نمی ترسه دلم ... :: شنبه ۱۳٩۳/٥/٢٥
» سه‌شنبه ۱۳٩۳/٥/۱٤ :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٥/۱٤
» تلنگرهای زندگی :: چهارشنبه ۱۳٩۳/٥/۱
» تعطیلات من :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٤/۱٩
» شنبه ۱۳٩۳/٤/٧ :: شنبه ۱۳٩۳/٤/٧
» یک ماه زندگی :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/٢٢
» سپاس :: شنبه ۱۳٩۳/۳/۱٠
» فصل زنانگی ... :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/۳/٦
» آپ در خانه ی جدید :: پنجشنبه ۱۳٩۳/۳/۱
» چیزی به آغاز فصل زنانگی ام نمانده ... :: یکشنبه ۱۳٩۳/٢/٢۱
» نگرانی بابت رفتار خانواده همسر :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/۱۱
» آرزویی کن ... :: پنجشنبه ۱۳٩۳/٢/۱۱
» بدوبدوهای قبل از عروسی :: سه‌شنبه ۱۳٩۳/٢/٩
» حق با کیست ؟ :: دوشنبه ۱۳٩۳/۱/٢٥
» و من عروس بهشتی ترین ماه بهار :: شنبه ۱۳٩۳/۱/۱٦
» باز کن پنجره را ، که بهاران آمد :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٩
» شنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٤ :: شنبه ۱۳٩٢/۱٢/٢٤
» پرستارانه + کمی از خستگی هایم :: جمعه ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» دوباره از زندگی ... :: شنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱٠
» please help me :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۸
» برمی گردم ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٥
» برای همسایه ات نور آرزو کن ، بی شک حوالی خانه تو نیز روشن می شود ... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱٢/۱
» جمعه ۱۳٩٢/۱٠/۱۳ :: جمعه ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» دلم ! هییسس :: جمعه ۱۳٩٢/۱٠/٦
» یلدای من :: دوشنبه ۱۳٩٢/۱٠/٢
» سه‌شنبه ۱۳٩٢/٩/٢٦ :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٩/٢٦
» همین روزهای من ... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٩/٢۱
» کارم در اومده :: دوشنبه ۱۳٩٢/٩/۱۸
» این بغض طفلکی ... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٩/۱٠
» طاعت از دست نیاید،گنهی باید کرد / در دل یار به هر شیوه رهی باید کرد ... :: شنبه ۱۳٩٢/٩/٩
» شغل :: دوشنبه ۱۳٩٢/٩/٤
» دردم از یار است و درمان نیز هم ... :: شنبه ۱۳٩٢/٩/٢
» یه اتفاق عجیب + اضافه شد :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۸/٢۱
» می رم تو غارم :: شنبه ۱۳٩٢/۸/٤
» هنوزم هستم ولی خستم ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٧/۳٠
» پنجشنبه ۱۳٩٢/٧/٢٥ :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٧/٢٥
» بیکارانه ... خوابگاهانه :: جمعه ۱۳٩٢/٧/۱٢
» دفاع یا حمله ؟ + بعدا نوشت :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٧/٩
» تو مرا کفایتی ... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٧/۳
» مهر مهربون :: دوشنبه ۱۳٩٢/٧/۱
» خریدانه , عروسانه :: جمعه ۱۳٩٢/٦/٢٩
» انگار یه بغضی تو گلوم داره شکسته میشه :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٧
» ای حرمت ملجا درماندگان :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٦/٢٦
» قانون داریم ؟ نداریم ؟ هیچ کدام ؟ هر دو ؟ :: یکشنبه ۱۳٩٢/٦/٢٤
» و باز هم روزمرگی... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٦/۱۱
» دلم گرفته ای دوست ... + بعدا نوشت :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٦/٥
» من مریضم ، وقتی چشمای تو از من دوره :: یکشنبه ۱۳٩٢/٦/۳
» یک عدد بهار بیمارم :( + بعدا نوشت ها :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/۳۱
» من پشت کردم به همه دنیا , تا رو به تو سجاده بندازم :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/٢٤
» پایان نامه و فانتزی ای که داره بر باد میره :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/۱٧
» هوای حوصله ام ابریست ... :: جمعه ۱۳٩٢/٤/۱٤
» ... :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٤/٤
» به سوز عشقی خوشا زندگانی ... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/۳
» از هر دری سخنی :: جمعه ۱۳٩٢/۳/٢٤
» پیامبر مهر :: جمعه ۱۳٩٢/۳/۱٧
» تو فقط لیلی باش ... ! :: یکشنبه ۱۳٩٢/۳/۱٢
» بیشتر اعتماد و صبوری کنیم :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۳/۸
» ... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۳/٢
» زیباترین پیامک به همسرم :: دوشنبه ۱۳٩٢/٢/٢۳
» همه چی در هم :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٩
» دل آسمون گرفته :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/۱۸
» حالم عوض میشه ... حرف تو که باشه :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٢/۱٢
» من ... اینجام :: شنبه ۱۳٩٢/٢/٧
» من...تو...او. :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱/٢۸
» من این روزها ... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱/٢٢
» انعکاس :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱/۱٤
» یا مقلب القلوب :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» همسرانه :: جمعه ۱۳٩۱/۱٢/٢٥
» خداوند :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٢/٩
» دوشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢۳ :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢۳
» در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام :: شنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» هستم ولی خستم :: جمعه ۱۳٩۱/۱۱/۱۳
» سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱۱/۳ :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱۱/۳
» زیارت :: شنبه ۱۳٩۱/۱٠/۳٠
» با اینا زمستونو سر می کنم ... :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» یکشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٤ :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» می گذرد روزگار ... :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢۱