کنارم میشینی و شروع می کنی به صحبت . حرف هایی طبق روال این روزها . این کاشانه ی فسقلی مشترک چقدر تونسته بین ما حرف های مشترک , عقاید مشترک , سلیقه های مشترک و ذوق های مشترک ایجاد کنه . میگی : بهار ! یادت میاد تصمیم گرفتیم تابلوی خونمون رو بزنیم به دیوار روبه روی تلوزیون  ؟ و من یادم میاد که تو گفته بودی دوست داری یه رسم الخط زیبای قرانی باشه و من دلم می خواست تصور تابلو از یه منظره یا یه گلدون گل - ترجیحا آفتابگردون -  باشه . میگی : نظرم عوض شد . همون باشه که تو دوست داری . چشامو گرد می کنم و یه وری و با شیطنت نگات می کنم که یعنی خودت بگو چه کاسه ای زیر این نیم کاسه ی افکارت هست ؟ نگاتو ازم می دزدی و میگی : فکر می کنم وقتی روبه روی تلوزیون بشینیم پشتمون به آیه های قران میشه و این بی احترامی میشه ...

تابلو ها رو دونه دونه نگاه می کنم و می رم جلو که یکدفعه رومو برمی گردونم و میبینم که کنارم نیستی . نگاهمو می چرخونم اطراف و می بینمت که گوشه ی مغازه داری از این تصاویر کوچولوی روی چوب رو دونه دونه جلو عقب می کنی و می بینی . غافلگیرت می کنم و میگم : چیکار داری می کنی تنهایی ؟ که می بینم یکیشونو برداشتی که آیه ی " و ان یکاد ... " رو با رسم الخط بسیار زیبایی روش نوشته . میگی : می خوام اگه موافق باشی این رو بذاریم سر در ورودی تا هر روز از زیر قران رد بشیم و نورش ما رو محافظت کنه ...

وقتی این چیزا رو ازت می شنوم نگامو ازت می دزدم تا حلقه ی اشک توی چشم هام رو نبینی مرد خوب من . وقتی تو اینقدر از اولین بنای این زندگی خدا رو هر جایی از این خونه می بینی حتما خدا هم حواسش به ما هست و نگاشو تو این زندگی از ما برنمی داره , نه ؟

                

+ خدا یا من برای هر لحظه لحظه ی  این زندگی به " تو " توکل کردم . شاهدم باش .

بعدا نوشت :

راستی بچه ها راست میگن  سالی که نکوست از بهارش پیداست ؟ تازه پای راستم از تو گچ اومده بود بیرون , دیشب دست راستم هم الکی الکی رفت تو حصار گچ . وا ! نگرانخو چرا اینجوری میشم خو ؟ همسرک چشماش می خنده  و میگه بخاطر این همه ظرافت و لطافت هست . میدونم که اون ته تهای ذهنش داره میگه : واسه اینه که دست به سیاه و سفید نمی زنی تا یه چیز سنگین تر از پر جوجه رنگی بلند میکنی استخونات ترق تروق می کنه . اما به روی خودم نمیارم و چشامو اینطوریمژه می کنم و میگم :چیه عزیزم ؟ تا حالا آهو نداشتی ؟