خدا می دونه امروز چندمین باره که این ترانه تو گوشم تکرار میشه ...

بده دستاتو به دستم / تا با هم کلبه بسازیم

 کلبه ای پر  از من و تو / از منو  تو ما بسازیم

 دور بشیم از همه مردم  / واسه درد هم بمیریم

 با ستاره ها بخوابیم / با ترانه جون بگیریم  

 تو کلبمون خدا باشه / خوشبختیمون  قد تموم آسمون صاف و بی انتها باشه

 کلبه ای اندازه ی عشق / باغچه ای و حوض و گلدون

 سر تو باشه رو شونم ، مثل لیلا مثل مجنون

 ( من ) بشم مادر گل ها ،  ( تو )  بشی بابای بارون

 

  + 3 روز نیستم . آغوش امن خدا رو نیاز داشتم .