الان شهر محل تحصیلم هستم و پشت سیستم های یکی بود یکی نبود خوابگاه . دیروز صبح رسیدم و یه سری کارها رو اکی کردم و تا همین چند لحظه پیش هم داشتم دوباره اسلایدها رو مرور می کردم . اتاق هم نداشتم و با کمال پررویی رفتم تو اتاق سابقم و هر چقدر بچه هاش چپ چپی و یه وری نگام می کنن از رو نمی رم که نیشخند( خب بیچاره ها حق هم دارن 6 نفر تو یه وجب جا . امشب بگذره از فردا شب می رم تو نمازخونه می خوابم ، وجدانم دیگه هیچی نگو خب ؟ )

الان هم باید برم کیک و اگه بتونم میوه ی پذیرایی دفاع رو بخرم و آماده کنم . 

بچه ها فردا ( چهارشنبه ) ساعت 12 دفاعمه یول. انرژی های مثبت برام بفرستید تا دفاع خوبی داشته باشم و از پسش بر بیامنگران . مرسی 

+ آنا ! فکر کنم تو امروز دفاع داری . بیادتم و برات دعا می کنم و انشااله یه دفاع توووووپ و عالی داشته باشی . اصلا حمله کنی و گل بزنی به جای دفاع از خود راضی

+ بعدا نوشت :

بچه ها من دفاع کردم . خوب بود و راحت تر از چیزی که فکرشو می کردم تموم شد . اگه می دونستم اینقدر مته به خشخاش نمی گذاشتم و زودتر خودمو راحت می کردم . داورهام هم خیلی خوششون اومده بود و فقط تعریف کردن لبخند. ممنونم بابت انرژی های مثبت و دعاهاتون . واقعا ممنونم که به یادم بودین . من چند روزی برای کارهای صحافی پایان نامه و تسویه حساب باید اینجا بمونم . از نت خوابگاه استفاده می کنم که گاهی هست و گاهی نیست . به زودی به خونه های پر از مهر همتون سر می زنم قلب