هوووورااا !!!! اینترنتم بالاخره وصل شد :))))) به زودی میام . فعلا باید برم برای آقای خونه شام بپخم . لباسا رو هم اتو بزنم بعد میام پیشتون . دلم حسابی تنگتونه قلب