گاهی وقتا خیلی دلم از دستش می گیره و با تموم وجودم حس می کنم درکم نمی کنه ... مثل دیروز ... نمی خوام بنویسم چون اینجا یه چیزایی رو می نویسم که یادم بمونه اما دیروز رو محاله یادم بره ... دلم شکست با قضاوت ناعادلانه اش ... کاش یه لحظه جای من بود ...

 

+ درگیر پیدا کردن محل کار تازه ام  . میشه برام دعا کنید ؟ خیلی پروسه ی بدیه ناراحت