برمی گردم ...

فعلا عوض شدن قالب و بهاری شدنش را داشته باشید تا خودم هم بیایم:)

/ 5 نظر / 5 بازدید
افسون

وای بهار چه قالب قشنگی... عین خودت بهاریه... خیلی دوسش دارم[ماچ]

نگار

[ابرو][خنثی][سوال][متفکر]

بهناز

به به! خیلی هم عالی! دلت بهاری

نگار

اینا یعنی اینکه پس این دختر کجاست چند وقته نیومده