همسرانه

                         

/ 3 نظر / 15 بازدید
سما

زود تند سریع تاریخ عروسی رو بگو. میخوام خودمو حاضر کنم[چشمک]

خانم آ

باورت میشه اشک توی چشمام جمع شد با خوندنش؟ خدا برات نگهشون داره.

خانم آ

آهاااااااااااااااااااااان آره دیده بودمش کامنت هم گذاشته بودم[قلب] میبینی چه حواسپرتم خواهر [نگران]